Koldingnetavis

Trekantomraadets Brandvæsen (Kolding), Kilde: www.odin.dk/112puls

TrekantBrand - Kolding 27-03-2017 22:09
Førstemelding: Brand-Bil i det fri Station: Kolding
TrekantBrand - Kolding 25-03-2017 18:26
Førstemelding: Affaldsoplag i det fri-Brand Station: Tyrstrup+Kolding
TrekantBrand - Kolding 25-03-2017 05:28
Førstemelding: FUH-Fastklemte Station: Vejle